Naschoolse opvang en voorschoolse opvang

BSO de KIBUS
Sinds november 2014 is de voor- en naschoolse opvang de Kibus gevestigd in de aula van de Beiaard. Dit is een ontwikkeling die we zeker toejuichen! Het betekent dat de school open is van 7.00 – 18:30 uur. Als school proberen we steeds meer samen te gaan werken met de SKO. U kunt dan denken aan het optimaal gebruik maken van elkaars ruimten, het op elkaar afstemmen van thema’s en samen zorgdragen voor een fijn, warm nest voor onze kinderen.

Naschoolse opvang en voorschoolse opvang:
Voorschoolse opvang van 7:00-9:00
Tijdens de voorschoolse opvang starten wij altijd rustig op met de kinderen. We spelen een spel, lezen een boekje voor of spelen poppenkast of gaan nog even naar buiten en daarna brengen de pedagogisch medewerkers de kinderen naar de groep.

Naschoolse opvang, tot 18:30;
Als de kinderen uit school komen eten wij samen fruit en drinken we fruitwater. De kinderen vertellen over de dag op school daarna worden de activiteiten van de middag uitgelegd. De kinderen gaan kiezen zelf wat ze willen doen. De activiteiten zijn o.a. sport in de Gymzaal, buiten op het plein of op het veld. Binnen kunnen de kinderen knutselen bouwen, in de huishoek, koken enz enz.

Zie voor algemene informatie ook:

https://www.kinderopvangoosterhout.nl/