Vakantie opvang

Vakantieopvang:
In vakantieperiodes bieden wij dagopvang van 7.00-18.30. Dit kan al vanaf 8 dagen per jaar. Tijdens de vakantieweken bieden we overkoepelende activiteiten aan. Dit zijn activiteiten die we leeftijdsgericht aanbieden. Je kan hierbij denken aan een bos dag, timmerdorp, kleding maken, mad science, 6-kamp, verschillende sportdagen enz.
 
Delta-onderwijs heeft een overeenkomst gesloten met de Stichting Kinderopvang Oosterhout (SKO) om voor de Delta-basisscholen de buitenschoolse en vakantieopvang aan te bieden. Als ouders van de kinderopvang gebruik willen maken, kunnen zij contact opnemen met SKO. Met deze organisatie sluiten de ouders ook een overeenkomst af waarin de afspraken met betrekking tot de opvang van hun kind worden vastgelegd. De kosten van de opvang zijn inkomensafhankelijk. SKO kan ouders hierover nader informeren.