Continurooster

Op de Beiaard wordt gewerkt met een continurooster. Dit betekent dat de kinderen van de basisschool tussen de middag niet naar huis gaan, maar op school blijven lunchen. Deze lunch brengen zij zelf mee. Er zijn voor ouders geen kosten verbonden aan het lunchen op school.

Alle kinderen eten samen met de leerkracht in de klas. De afspraken die we hierbij hebben, kunt u terugvinden in de schoolgids. Ook gaan de kinderen tussen de middag 30 minuten buiten spelen. Een groep vrijwilligers surveilleert dan op het plein.