Vanaf januari 2018 werken we op de Beiaard met flexibele onderwijstijden. We doen dit omdat we de kinderen op de Beiaard wat extra’s willen bieden op het gebied van:

  • Extra onderwijstijd. Per week kan een leerling maximaal 4,25 uur les extra volgen.
  • Meer onderwijs in vaardigheden voor het leven (Skills for life). Denk aan probleemoplossend vermogen, samenwerking, zelfstandigheid, tijdsplanning, doorzettingsvermogen,  zelfvertrouwen, verbeeldend vermogen, leren omgaan met tegenslagen, etc. Vaardigheden die kinderen helpen op het voortgezet onderwijs en in hun verdere leven.
  • Onderwijs passend bij het ritme van het kind. Door lestijden wat te verschuiven sluit het mogelijk beter aan bij het kind.
Basisrooster:
Groep 1 t/m 8          maandag t/m vrijdag 8.30 -14.45 uur  /  woensdag 8.30 – 12.15 uur

Groep 1/2                 alle vrijdagen vrij!

Flexibel rooster
Groep 1-2

Leerlingen moeten per week minimaal 4 dagen naar school en 20,25 uur les volgen, met een maximum van 24,5 uur per week. Leerlingen mogen maximaal twee dagen kiezen voor de eindtijd van 16.00 uur.

  • Starttijden: Maandag t/m donderdag: 8.00 of 8.30 uur
  • Eindtijden: Maandag, dinsdag en donderdag: 14.00, 14.45 of 16.00 uur

Woensdag: 12.15 uur

Groep 3 t/m 8

Leerlingen moeten per week minimaal 5 dagen naar school en 25,75 uur les volgen, met een maximum van 30 uur per week. Leerlingen mogen maximaal twee dagen kiezen voor de eindtijd van 16.00 uur.

  • Starttijden: Maandag t/m vrijdag: 8.00 of 8.30 uur
  • Eindtijden: Maandag, dinsdag en donderdag: 14.00, 14.45 of 16.00 uur

Woensdag: 12.15 uur
Vrijdag: 14.00 of 14.45 uur

Om 07:55 uur gaat de zoemer en mogen alle flexleerlingen naar binnen, zodat zij om 08:00 uur kunnen starten in de flexklas.