Schooltijden

Op 1 augustus 2006 is de nieuwe Wet Schooltijden van kracht geworden. Deze wet stelt scholen in staat flexibele schooltijden te hanteren. De wettelijke verplichting dat scholen niet langer dan 5,5 uur per dag les mogen geven, is daarmee komen te vervallen. Scholen moeten wel zorgen voor een evenwichtige verdeling van activiteiten over de dag. Het verplichte aantal uren over 8 jaar onderwijs blijft minimaal 7520 uur. Het verschil in uren tussen onder- en bovenbouw, dat voorheen bestond, mag vervallen.

De leerlingen van de groepen 1-2 hebben een 4 daagse schoolweek en zijn altijd op vrijdag vrij. Vanaf groep 3 hebben de leerlingen een 5 daagse schoolweek! De jaarlijkse vrije dagen en dagdelen staan op de jaarkalender vermeld.