Schooltijden

De leerlingen van groep 1 hebben een 4 daagse schoolweek en zijn altijd op vrijdag vrij. Vanaf groep 2 hebben de leerlingen een 5 daagse schoolweek. De jaarlijkse vrije dagen en dagdelen staan op de jaarkalender vermeld.

Reguliere schooltijden:
Maandag 08:30 - 15:00 uur 
Dinsdag 08:30 - 15:00uur
Woensdag 08:30 - 12:30 uur
Donderdag 08:30 - 15:00 uur
Vrijdag 08:30 - 15:00 uur (groep 1 is vrij en groep 2 is om 12.00 uur uit)

Om 08:25 uur gaat de zoemer en mogen alle leerlingen naar binnen, zodat zij om 08:30 uur kunnen starten in de klas.