Schoolhond Doris

Vanaf 2020 willen we gaan werken met een therapiehond. Onderzoek heeft uitgewezen dat de inzet van een therapiehond een positief effect kan hebben op het welbevinden van kinderen.  Een therapiehond kan ingezet worden om te helpen, te luisteren en te troosten. Een hond voegt op sociaal-emotioneel en intuïtief gebied veel toe. De hond kan ingezet worden bij leerlingen met autisme, angststoornissen en concentratieproblemen, maar ook als voorleeshond (het kind leest voor aan de hond) worden successen geboekt bij kinderen. De hond zullen we niet alleen inzetten bij kinderen met problemen maar ook als beloning voor kinderen.

In het najaar van 2019 is ‘Doris’ geboren en door specialisten geselecteerd en gekeurd als therapiehond. Doris is een Australische Labradoodle. Dit is een hypoallergeen ras. Door een jarenlang gericht en selectief fokbeleid is dit ras gecreëerd dat allergievriendelijk is en door zijn gedragskenmerken uitermate geschikt als therapiehond. Doris zal net als onze kinderen ook zelf naar school gaan. Zij krijgt een gedegen opleiding tot therapiehond. Als school krijgen we hierbij ondersteuning van meerdere ervaringsdeskundigen en professionele trainers.

Momenteel is Doris geregeld op school te vinden omdat het van belang is dat ze gaat wennen aan de schoolomgeving. Doris gaat niet zomaar door de hele school lopen, zij krijgt haar eigen rustige plekje in de flexplek. (Wanneer Doris niet op de Beiaard is, woont ze bij juf Mireille.) Pas wanneer zij alle opleidingen heeft gevolgd (naar verwachting eind 2020), zal ze minimaal twee dagen per week gaan werken als therapiehond. Ook dan zal dit heel gestuurd en gestructureerd gaan gebeuren. De komende periode zal vooral in het teken staan van kennismaken met elkaar en elkaars taal leren begrijpen. We gaan uitgebreid de tijd nemen om de kinderen te leren hoe je met een schoolhond moet communiceren.

Doris zal een een grote meerwaarde hebben voor de ontwikkeling van kinderen op onze school. Ze past bij ons ‘warme nest’. Mooi is ook dat de kinderen uit de leerlingraad al eerder aangaven dat de wens van een ‘schooldier’ leefde.

We kunnen ons echter ook voorstellen dat er kinderen/ouders zullen zijn die bedenkingen hebben bij de invoering van onze schoolhond. We zullen geen enkel kind in contact brengen met Doris als ouders/kinderen dit niet willen (bv. vanuit angst, allergie, etc.). Mocht u uw bedenkingen hebben, dan wil ik u van harte uitnodigen om met de locatiedirecteur het gesprek aan te gaan zodat we samen kunnen komen tot een goede oplossing voor uw kind.