Groeperingsvormen

Wij werken op onze school met een leerstofjaarklassensysteem, de kinderen en de leerstof zijn ingedeeld in jaargroepen. In de voorschool (peuters van 2,5 tot 4 jaar) en de kleutergroepen (groep 1 en 2) zitten de kinderen in een heterogene groep. Dat wil zeggen dat alle peuters en alle kleuters van diverse leeftijden bewust bij elkaar zitten. Om opvoedkundige en sociale redenen vinden wij dat in de onderbouw de meest gewenste organisatievorm.

Vanaf groep 3 wordt de groepsgrootte jaarlijks bekeken en zo nodig aangepast, afhankelijk van de beschikbare formatie. Het doel is groepen te formeren die zo samengesteld zijn, dat de kinderen er zo goed mogelijk kunnen presteren in een sfeer waarin ze zich veilig voelen.