Resultaten van ons onderwijs

In de afgelopen drie schooljaren werden we getroffen door overheidsmaatregelen ten gevolge van het Coronavirus. De school werd meerdere malen gesloten en steeds gingen we over op afstandsonderwijs. In mei 2021 heeft de school een schoolscan uitgevoerd naar de opgelopen vertragingen bij leerlingen ten gevolge van de Coronacrisis. Vanuit de resultaten van de schoolscan heeft De Beiaard een schoolprogramma opgesteld voor schooljaar 2021-2022. In mei 2022 is dit programma bijgesteld een aangevuld met een programma voor schooljaar 2022-2023. De te plegen interventies worden gefinancierd door de gelden uit het Nationaal Programma Onderwijs.

Resultaten doelen schooljaar 2021-2022.
Elk jaar werkt de school met een jaardoelen. In schooljaar 2021-2022 hebben we het volgende bereikt:

- Methode voor studievaardigheden 'Blits' voor de groepen 6 t/m 8 is ingevoerd
- Programma rondom executieve functies 'Breinhelden' is ingevoerd.
- De leesmethode 'Estafette 3' voor de groep 4 t/m 8 is ingevoerd.
- Individuele scholingen en teamscholingen zijn gevolgd.
- Er ligt een analyse en actieplan met interventies op het gebied van van het rekenonderwijs
- De speelplaats is veilig en aantrekkelijk ingericht.