Pedagogisch beleidsplan

De voorschool van de Beiaard is verbonden aan basisschool de Beiaard. De basisschool valt onder de Stichting Delta-onderwijs. In dit pedagogisch beleidsplan beschrijven wij ons pedagogisch handelen en welke visie er aan dit handelen ten grondslag ligt.

Pedagogisch beleidsplan voorschool de Beiaard