Gescheiden ouders

Als ouders gescheiden van elkaar wonen, is het soms lastig om beide ouders tegelijk te informeren over hun kind(eren). De grondhouding die wij als school daarbij hebben, is dat wij naar beide ouders toe zo laagdrempelig mogelijk willen zijn. Dat houdt in dat ouders in principe alle informatie van ons kunnen krijgen. Concreet kunnen bijvoorbeeld beide ouders jaarlijks een schoolgids en een schoolkalender van ons krijgen. Daarvoor is het wel nodig dat zij hier om vragen en eventueel een postadres aan ons doorgeven. Over de ontwikkeling van uw kind, spreken wij bij voorkeur met beide ouders op de contactavonden. Als het contact tussen de beide ouders van dien aard is dat zij niet samen op de contactavond kunnen komen, is het mogelijk om een dubbele afspraak te maken met de leerkracht. Het initiatief hiertoe ligt wel bij de ouders zelf. Wij vinden een dubbel contactgesprek zelf minder ideaal, omdat uit de praktijk gebleken is dat er vaak ruis ontstaat tussen wat gezegd is of gezegd zou zijn in beide gesprekken.

Tot slot: een verzoek tot toezending van aparte informatie is misschien niet altijd nodig! Veel informatie is namelijk ook op onze website te vinden!