Klachtenregeling

Overal waar mensen samenwerken, kan iets fout lopen. Ook op een school. Ondanks alle zorg die door ons aan de kinderen en aan de ouders wordt besteed, kan het zijn dat ouders het ergens niet mee eens zijn of een conflict hebben. Het kan ook zijn dat een kind zich niet veilig voelt. In dat geval is het in eerste instantie de bedoeling dat ouders proberen om in overleg met de leerkracht tot een oplossing te komen. Lukt dat niet, dan is de directie van de school graag bereid om te bemiddelen. Op het moment dat er iets aan de hand is of als ouders er ook met de directie niet uit komen, kan een beroep op onze klachtenregeling gedaan worden. Juf Janneke van Beers is op school de vertrouwenscontactpersoon en kan daarbij helpen.

Voor zaken die u liever niet op school of met de contactpersoon vertrouwenszaken op school kunt bespreken, heeft Delta-onderwijs onafhankelijke vertrouwenspersonen aangesteld. Die kunnen bemiddelen of kan u verder op weg helpen, als u verdere stappen wilt nemen.
Vertrouwenspersonen:
Roy Ploegmakers: 06 48088774
Eefje van Antwerpen: 06 28636387