Vrijwillige ouderbijdrage

Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage vrijwillig is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor activiteiten buiten de lesactiviteiten om zoals:

• Carnaval
• Kerst
• Schoolreis
• Sinterklaas 
 • Activiteiten rond afscheidavond leerlingen groep 8

De ouderbijdrage bedraagt €40,00.

De ouderbijdrage is vrijwillig!! 

Per 1 augustus 2021 is de wetgeving over de vrijwillige ouderbijdrage aangescherpt. Alle leerlingen 
moeten mee kunnen doen met activiteiten die de school organiseert, ook als ouders de vrijwillige 
ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen. Het heeft geen gevolgen of consequenties voor uw kind 
indien de vrijwillige bijdrage niet wordt voldaan.