Aanmelden Kibus

Op de volgende manier kunnen ouders informatie verkrijgen of documentatie ontvangen waarmee ze kinderen kunnen inschrijven voor de buitenschoolse opvang:

– per telefoon: 0162-450322
– per email: info@kinderopvangoosterhout.nl
– via de website: www.kinderopvangoosterhout.nl
– per post: SKO, Postbus 4008; 4900 CA Oosterhout.

SKO zal zo spoedig mogelijk de aanvragen behandelen en de kinderen plaatsen. Het kan echter voorkomen dat, ondanks de inspanningen van SKO en Delta-onderwijs, alle plaatsen bezet zijn. De kinderen worden dan op een wachtlijst geplaatst.


Zie voor meer algemene informatie

https://www.kinderopvangoosterhout.nl/