Kosten voorschool


Jaarlijks wordt de ouderbijdrage voor onze voorschool geïndexeerd. In deze brief leest u op welk bedrag de ouderbijdrage voor 2023 is vastgesteld.

Als een peuter gebruik maakt van de voorschool van een basisschool van Delta-onderwijs dan zijn daar kosten aan verbonden. Jaarlijks wordt dit bedrag aan de hand van de landelijke indexatie vastgesteld.

De voorscholen vallen nog niet onder het regulier onderwijs dat, als uw kind 4 jaar wordt, gratis is. Voor deelname aan de voorschool vragen wij van u een ouderbijdrage. Daarnaast subsidieert de gemeente Oosterhout de voorscholen.
De ouderbijdrage voor de voorschool in 2023 bedraagt € 8,97 per uur over 32 uren per maand is € 287,04
Het is belangrijk dat u, indien van toepassing, de uurprijs doorgeeft aan de belastingdienst zodat u het juiste bedrag aan kinderopvangtoeslag ontvangt.
 

Kinderopvangtoeslag/ inkomensafhankelijke subsidie gemeente

Omdat de voorscholen vallen onder de wet kinderopvang kunt u, als u recht hebt op kinderopvangtoeslag, via de belastingdienst kinderopvangtoeslag aanvragen.
Hebt u geen recht op kinderopvangtoeslag, dan kunt u gebruik maken van de inkomensafhankelijke subsidie van de gemeente Oosterhout. Hier onder leest u hoe een en ander werkt. 

Hoe werkt het als u recht hebt op kinderopvangtoeslag?
U hebt recht op kinderopvang als:
  • U en uw toeslagpartner beiden werken, een traject volgen naar werk of een opleiding of inburgeringscursus volgen
  • U als alleenstaande ouders werkt, een traject volgt naar werk of een opleiding of inburgeringscursus volgt
U krijgt 6 weken voordat uw peuter kan starten op de voorschool een plaatsingsvoorstel dat door u wordt ingevuld. Nadat wij dit formulier van u ontvangen hebben krijgt van ons een overeenkomst waarin wij afspreken dat uw peuter 320 uur per schooljaar bij ons voorschoolse educatie volgt. Met deze overeenkomst kunt u via de website toeslagen.nl kinderopvangtoeslag aanvragen. U hebt daarvoor een DigID nodig. Heeft u dat nog niet vraag dat dan snel aan. Vanaf de start op de voorschool factureren wij u  maandelijks, met uitzondering van de maanden juli en augustus, zolang uw peuter de voorschool bezoekt  32 uur voorschoolse opvang. Die betaalt u aan ons, liefst door middel van automatische incasso. U ontvangt van de belastingdienst de kinderopvangtoeslag terug. Let hierbij wel op dat de belastingdienst 12 maanden toeslag geeft en wij maar 10 maanden incasseren. U krijgt dus standaard teveel kinderopvangtoeslag, het teveel moet u terug betalen. Wij adviseren u de uren per maand  waar u toeslag voor aanvraagt op 26 uur te houden, zo hoeft u aan het einde van het jaar het teveel ontvangen bedrag niet terug te betalen, doet dit alleen als de maanden juli en augustus in de periode valt wanneer uw peuter naar de voorschool gaat.
Volgt uw peuter VVE, dan berekenen wij de extra 32 uur per maand voor € 0,-
 
 
Hoe werkt het als u geen recht hebt op kinderopvangtoeslag?
Dan heeft u recht op de inkomensafhankelijke subsidie van de gemeente Oosterhout.
Wat zijn dan de kosten van de voorschool per uur?
Gezamenlijk
toetsingsinkomen gezin
Ouderbijdrage peuteropvang per uur
  1e kind 2e kind e.v.
lager dan € 21.278 € 0,36 € 0,36
€ 21.279 € 32.715 € 0,45 € 0,39
€ 32.716 € 45.018 € 0,97 € 0,49
€ 45.019 € 61.231 € 1,52 € 0,50
€ 61.232 € 88.015 € 2,63 € 0,74
€ 88.015 € 121.965 € 4,48 € 1,15
€ 121.966 en hoger € 5,95 € 2.15

 
U krijgt 6 weken voordat uw peuter kan starten op de voorschool een plaatsingsvoorstel dat door u wordt ingevuld. In dat formulier moet u aangeven dat u geen recht hebt op kinderopvangtoeslag en wat uw gezamenlijke gezinsinkomen is. Wij moeten daarbij ook een inkomensverklaring van u beide ontvangen als bewijs. Vanaf de start op de voorschool krijgt u van ons maandelijks, met uitzondering van de maanden juli en augustus, zolang uw peuter de voorschool bezoekt een factuur voor 32 uur voorschoolse opvang. Wij hebben dan al voor U berekend op welk bedrag subsidie per uur u recht heeft en u betaalt aan ons alleen het netto uurtarief uit bovenstaande tabel.  Die betaalt u aan ons, liefst door middel van automatische incasso. Volgt uw peuter VVE, dat berekenen wij de extra 32 uur per maand voor € 0,-
 
Voor informatie over de voorschool, kunt u contact opnemen met de directie van de school van uw keuze. Met vragen over de plaatsing en ouderbijdrage kunt u terecht bij Stichting Delta-voorschool

Adres Ridderstraat 34

 

4902 AB OOSTERHOUT

Telefoonnummer 0162-464770
Email Voorschool@delta-onderwijs.nl