Kosten voorschool

De voorscholen in Oosterhout worden bekostigd door de bijdrage van ouders en een subsidie van de gemeente. Met deze brief informeren we U over de ouderbijdrage voor het nieuwe kalenderjaar voor de peuters van onze voorscholen. Deze wordt jaarlijks berekend en vastgesteld.

De ouderbijdrage voor de voorschool bedraagt in 2021: € 8,46 per uur over 20 uren per maand. In de meeste gevallen betaal je als ouder(s) niet het gehele bedrag.

Kinderopvangtoeslag

Omdat de voorscholen vallen onder de wet kinderopvang kunt u bij de belastingdienst kinderopvangtoeslag aanvragen.

U heeft recht op kinderopvangtoeslag als:

  • Beide ouders werken, een traject volgen naar werk of een opleiding of inburgeringscursus volgen;
  • Een alleenstaande ouders werkt, een traject volgt naar werk of een opleiding of inburgeringscursus volgt.

Hoe werkt het?

  • Ongeveer 6 weken voor de peuter kan starten op de voorschool ontvangt u een plaatsingsvoorstel. Dit vult u in;
  • Nadat we dit formulier hebben ontvangen, krijgt u een overeenkomst waarin we afspreken dat uw peuter 200 uur per schooljaar voorschoolse educatie bij Delta-voorschool volgt;
  • Met deze overeenkomst gaat u naar de website nl om kinderopvangtoeslag aan te vragen. Daarvoor heeft u een DigID nodig;
  • Vanaf de start op de voorschool factureren wij maandelijks (met uitzondering van de maanden juli en augustus) zolang de peuter de voorschool bezoekt 20 uur voorschoolse opvang. U betaalt de toeslag aan Delta-onderwijs, liefst door middel van automatische incasso;
  • Van de belastingdienst ontvangt u de kinderopvangtoeslag terug.

Let op: De belastingdienst geeft 12 maanden toeslag en wij incasseren maar 10 maanden. Er komt dus standaard teveel kinderopvangtoeslag. Het teveel moet u terug betalen. Ons advies is de uren per maand waarvoor u toeslag vraagt op 16,5 uur te houden. Zo hoeft u aan het eind van het jaar het teveel ontvangen bedrag niet terug te betalen.

Inkomensafhankelijke subsidie

Ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag, kunnen gebruik maken van de inkomensafhankelijke subsidie van de gemeente Oosterhout. Wat zijn dan de kosten van de voorschool per uur?

Gezamenlijk toetsingsinkomen gezin Ouderbijdrage peuteropvang per uur
  1e kind 2e kind e.v.
lager dan € 20.302 € 0,34 € 0,34
€ 19.891 € 31.214 € 0,42 € 0,36
€ 30.582 € 42.953 € 0,90 € 0,45
€ 42.083 € 58.423 € 1,41 € 0,46
€ 57.239 € 83.979 € 2,45 € 0,68
€ 82.277 € 116.371 € 4,16 € 1,07
€ 114.012 en hoger € 5,60 € 1,99

Hoe werkt het?

  • Ongeveer 6 weken voor de peuter kan starten op de voorschool ontvangt u een plaatsingsvoorstel. Op dit formulier geef u aan dat u geen recht hebt op kinderopvangtoeslag en wat het gezamenlijke gezinsinkomen is;
  • Met het ingevulde formulier stuurt u ons een inkomensverklaring van beide ouders als bewijs mee;
  • Vanaf de start op de voorschool factureren wij maandelijks (met uitzondering van de maanden juli en augustus) zolang de peuter de voorschool bezoekt 20 uur voorschoolse opvang. We hebben het subsidiebedrag dan al berekend en u betaalt alleen het netto uurtarief uit bovenstaande tabel. U betaalt de toeslag aan ons, liefst door middel van automatische incasso;

VVE
Voor peuters die in aanmerking komen voor VVE berekenen we de extra 20 uur per maand voor € 0,-

Voor informatie over de voorschool, kunt u contact opnemen met de directie van de school van uw keuze. Met vragen over de plaatsing en ouderbijdrage kunt u terecht bij Stichting Delta-voorschool

Adres Ridderstraat 34

 

4902 AB OOSTERHOUT

Telefoonnummer 0162-464770
Email Voorschool@delta-onderwijs.nl