7 Angelique Gabriëls

Mijn naam is Angelique Schriek-Gabriëls. Het is voor mij heel bijzonder om les te mogen geven op de Beiaard, omdat ik zelf als kind ook op de Beiaard heb gezeten. Mijn doel is dat kinderen met plezier naar school komen. Ik probeer dit te bereiken door een pedagogisch veilig klimaat in de klas te creëren, kinderen leren het beste in een omgeving waarin ze zich veilig en geaccepteerd voelen. 

Stuur een berichtje.