Ziekmeldingen

Ziekmeldingen
Ziekmelding vindt plaats voor aanvang van school.
Dit kan op de volgende wijze:
- telefonisch
- via de schoolapp
Indien een leerling zonder bericht niet op school aanwezig is, dan zal er voor 9.00 uur telefonisch contact gezocht worden met de ouders/verzorgers.

Verplichte aanwezigheid tijdens reguliere onderwijstijd
Alle leerlingen dienen het volledige onderwijsaanbod op school te volgen.
Begeleiding van individuele leerlingen onder schooltijd door externe hulpverleners is niet toegestaan.