Positive Behavior Support

 

Op de Beiaard willen we een veilig en verantwoordelijk schoolklimaat creëren, waarin leerlingen, ouders en alle medewerkers van de school op een respectvolle manier met elkaar omgaan en waarbij leerlingen nog beter tot ontwikkeling komen. Vertrouwen is hierbij een belangrijke basis. Daarom volgt het team van de Beiaard een 3-jarige scholing PBS. Komend schooljaar (2024-2025) vindt de Kick-Off plaats op de Beiaard. 
 
Kernwaarden Algemene gedragsverwachtingen
Verantwoordelijkheid We zijn verantwoordelijk voor wat we zelf zeggen en doen.
Respect We gaan respectvol om met elkaar, de ruimtes en de spullen.
Veiligheid We zorgen voor een veilige omgeving.
Vertrouwen We hebben vertrouwen in elkaar.