Meerbegaafde leerlingen

Voor kinderen die meerbegaafd zijn, wordt in overleg met ouders bepaald wat de beste aanpak is voor het kind. Daarbij kan gedacht worden aan het volgen van lessen op een aangepast niveau of het volgen van een aanvullend lesprogramma.

Op de Beiaard wordt gewerkt met een hoogbegaafdheidsprotocol. Juf Madelief van Ginneken en juf Miek Mijnsbergen zijn de twee hoogbegaafdheidscoördinatoren van onze school.